Ang Tatlong Magkakaibiigan

by childbook.ai

cover image 1
cover image 2
cover image 3
cover image 4
Joy, Jana, and Jojo happily shares their snack with each other
Mayroong tatlong magkakaibigan. Sina Joy, Jana at Jojo. Mahilig silang kumain. Madalas hinahati nila ang mga dala nilang pagkain para makatikim ang bawat isa.
1
Joy deeply focused on a project, surrounded by art supplies and showing a look of determination
Isang araw, nagkaroon sila ng pangkatang proyekto. Nagpasya sina Jana, Joy, at Jojo na maging magkakagrupo. Sa paggawa ng proyekto, natuklasan nila ang kani-kanilang talento. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa dahil sa pagtutulungan.
2
Jojo laughing while hiding behind a tree during a game of hide and seek in the park
Nagplano ang tatlong magkakaibigan ng piknik sa parke. Dala-dala nila ang kanilang paboritong pagkain. Habang kumakain, naglaro rin sila ng taguan at habulan. Ang simpleng piknik ay naging isa sa kanilang pinakamasayang alaala.
3
Jana holding a friendship bracelet up to the light, with a hopeful and happy expression
Bago matapos ang taon, nagpangako sina Jana, Joy, at Jojo na kahit ano pa man ang mangyari, mananatili silang magkaibigan. Nagbigay sila ng friendship bracelets bilang simbolo ng kanilang pangako. Sa bawat araw, lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Alam nila na ang tunay na pagkakaibigan ay walang katapusan.
4